Email   |   Library   |   Contact  |    Tiếng Việt  
   
 
   
Cooperation agreement ceremony between MUCE and ADC
Prof. Hitoshi TANAKA, Tohoku University, JAPAN visited and worked with Mientrung University of Civil Engineering
Student with book festival at MUCE
MUCE rector met president of congress of LAOS PDR; MOU between MUCE and Souphanouvong University, Laos
 
 
Prof.Dr. Vu Ngoc Anh
Rector of MUCE
WEBSITE LINK
   
Góp Ý

THÔNG TIN YÊU CẦU, GÓP Ý

Bạn phải điền đầy đủ các thông tin dưới đây để Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhà trường có thể giải đáp cho các bạn chính xác nhất.

  Họ và Tên: *
  Địa chỉ Email: * 
  Điện thoại: * 
  Đơn vị nhận: *   
  Yêu cầu:* (có dấu tiếng Việt)
  Nhập mã xác nhận:  

Copyright by Mientrung University of Civil Engineering
Phone: (057).3 821 905. Email:en@muce.edu.vn