Email   |   Library   |   Contact  |    Tiếng Việt  
 
 
MUCE had a meeting with the Leaders of Korean companies
Traditional Bunpimay Festival for Laos students at MUCE
Activity of English Language Club with Brunei volunteers
Workshop "Non-formal Education & Sustainable Development”
MUCE organized the scentific seminar Advances in Construction and Artchitecture
Scientific conference on construction structures and materials for coastal and island construction works (CSM for CICW 2017)
 
MUCE OVERVIEW
 
Góp Ý

THÔNG TIN YÊU CẦU, GÓP Ý

Bạn phải điền đầy đủ các thông tin dưới đây để Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhà trường có thể giải đáp cho các bạn chính xác nhất.

  Họ và Tên: *
  Địa chỉ Email: * 
  Điện thoại: * 
  Đơn vị nhận: *   
  Yêu cầu:* (có dấu tiếng Việt)
  Nhập mã xác nhận:  

PARTNERS
Copyright by Mientrung University of Civil Engineering
Phone: (0257).3 821 905. Email:en@muce.edu.vn